Wizja Szkoły

Jesteśmy szkołą dla każdego – wspólnotą uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Miejscem bezpiecznym i przyjaznym, w którym młodzież zdobywa wiedzę od najlepszych nauczycieli.
Absolwent naszej szkoły, dzięki doskonałemu przygotowaniu ogólnemu i zawodowemu oraz znajomości języków obcych znajdzie swoje miejsce w nowoczesnej Europie.

Misja Szkoły

Celem szkoły jest indywidualny i wszechstronny rozwój uczniów oraz wyposażenie w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę.
Przygotowujemy młodzież do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym naszego kraju, uwrażliwiając na dobro i piękno.

Informacja dotycząca płatności za szkoły zaoczne:

– Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
– Technik Administracji
– Technik BHP
Dane do płatności

EuroSzkola Bis Sebastian Sadrakuła 

BGŻ 44 2030 0045 1110 0000 0275 6150

Tytułem: Imię i nazwisko czesne za(okres) rodzaj szkoły